NOWA AKCYZA !!!

UWAGA OD 2017 ROKU BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ NOWE STAWKI AKCYZOWE DRODZY KLIENCI SPIESZCIE SIĘ BO JUŻ STARSZYCH POJAZDÓW NIE BĘDZIE OPŁACAŁO SIĘ SPROWADZAĆ

Kiedy nowa akcyza od samochodów wejdzie w życie?

Proces legislacyjny wymusza zachowanie pewnym ram czasowych. Niestety nadal trudno podać konkretną datę wejścia w życie zmian. Warto bowiem zauważyć, że do Sejmu trafił projekt, który może zostać jeszcze zmieniony (w mniejszym lub większym zakresie) bądź nawet odrzucony. Na to drugie rozwiązanie nie ma jednak według nas co liczyć. Gdy projekt zmian w ustawie zostanie zatwierdzony przez Sejm, trafi ona do Marszałka Sejmu, a następnie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi RP do podpisania. Ten z kolei może ustawę podpisać lub odmówić tego i skierować ją do ponownego rozpatrzenia przez Sejm. Prezydent ma też prawo przekazać ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, aby stwierdzić jej zgodność z Konstytucją. Na to też nie ma raczej co liczyć. Po podpisaniu ustawy trafi zostanie ona ogłoszona w dziennika ustaw. A w projekcie zmian w akcyzie zapisano, że ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Teoretycznie zmiany nie powinny wejść w życie szybciej niż w kwietniu 2017 roku. Takie są przynajmniej nasze przypuszczenia.